Voordelig asbestsaneren in Friesland en omstreken

Onze werkwijze

Voor asbest verwijderd kan worden is het laten maken van een volledig asbestinventarisatierapport door een onafhankelijk asbestinventarisatiebureau verplicht.

In een asbestinventarisatierapport wordt o.a. aangegeven:

- om wat voor soort asbestmateriaal het gaat
- om welke risicoklasse het gaat
- de plaats waar het asbest zich bevindt
- de hoeveelheid
- methode waarop gesaneerd moet worden

Met bovenstaande rapport kan de omgevingsvergunning / melding worden aangevraagd bij de desbetreffende gemeente, zodra deze is afgegeven kunnen de saneringswerkzaamheden van start gaan.

Buitensanering

Bij een buitensanering wordt het werkgebied afgezet met afzetlint en waarschuwingsborden en eventueel met afsluitbaar hekwerk. Het werkgebied mag alleen worden betreden door asbestsaneerders en eventueel toezichthoudende instanties. Aan het werkgebied wordt een mobiele decontaminatie-unit gekoppeld. Nadat de sanering heeft plaats gevonden en al het asbesthoudend afval dubbel en luchtdicht is verpakt, kan het werkgebied gereinigd worden. Vervolgens wordt er een visuele inspectie conform nen2990 uitgevoerd door een onafhankelijk geaccrediteerde laboratoria. Indien deze akkoord is bevonden, wordt het gebied vrijgegeven. Het dubbel verpakte asbest zal worden afgevoerd naar erkend verwerker.

Voor het complete traject kunt bij ons terecht. Wij werken alleen samen met vakkundig, gekwalificeerd en bekwaamde Deskundig Toezichthouders Asbestsloop (DTA) en Deskundig Asbestverwijderaars (DAV). Naast het saneren van asbest kunnen wij ook een volledig asbestinventarisatierapport voor u verzorgen. Ook kunnen wij voor u de omgevingsvergunning/ melding t.b.v. saneringswerkzaamheden bij de desbetreffende gemeente voor u indienen.

Bij ons kunt u tegen een laag tarief, asbest laten saneren / verwijderen in Friesland, Noord-Holland en omstreken. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Binnensanering

Bij een binnesanering beginnen we (afhankelijk van de risicoclassificatie) met een containment die door middel van onderdrukmachines de ruimte onderdruk zet. De onderdrukmachines zorgen ervoor dat de lucht wordt gefilterd in het containment en voorkomt dat de omgeving niet wordt blootgesteld aan vrijkomend asbest. Aan het containment wordt een onderdrukregistrator gekoppeld om zo te controleren of er voldoende onderdruk aanwezig is in het containment. Het asbest en asbesthoudend afval wordt zorgvuldig verwijderd. Vervolgens wordt de ruimte schoongemaakt en door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium een visuele eindcontrole conform NEN2990 uitgevoerd. Voldoet de meting aan de gestelde eisen? Dan wordt de ruimte vrijgegeven weer toegankelijk gesteld voor derden. Het dubbel verpakte asbest wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

Wilt u meer informatie?

Wij zijn te bereiken op 0517 415229 of 06 51603488
U kunt ons ook vinden op:Asbestsanering | Sloopwerken